Trainingen

De trainingen zijn concreet, praktisch en  hebben als doel de kwaliteit van de ouders, als ondersteuner van zijn of haar kind in deze Corona tijd, de werknemer of  vrijwilliger en de organisatie te versterken.

Daarbij staat u en uw vraag centraal.

Samen kijken  we hoe we de verbinding kunnen vinden en zorgen voor een passende training, kenmerkend daarbij is de actieve inzet van deelnemer, deze krijgt de ruimte om mee te denken over de inhoud, er is voldoende tijd om vaardigheden te oefenen, met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. 

Daarnaast heb ik de afgelopen jaren verschillende trainingen ontwikkeld: 

Gericht op en ontworpen voor leerlingen:

  • studievaardigheden
  • versterken van gedrag
  • less examenstress

Ontworpen voor  docenten:

  • versterken van docent vaardigheden vanuit de 5 rollen en handelingsgericht werken 
  • gericht op klassenmanagement
  • passend onderwijs in de praktijk
  • handelingsgericht werken in de lessen 

Ter ondersteuning van het werk van het onderwijsondersteunend personeel

  • communiceren met leerlingen en ouders
  • herkennen van bijzonder gedrag en passend handelen

Training voor Hfftig:

  • "Het Voortgezet onderwijs en (n)u."

 

Kenmerkend voor mijn trainingen zijn: de doelgerichtheid, de vele oefenmomenten de afwisseling in theorie en praktijk en het vraaggestuurd werken. Ik breng mijn eigen creativiteit en oplossend vermogen mee evenals mijn humor.