Trainingen

Samen met de opdrachtgever, dus met u, maak ik trainingen op maat. 

De trainingen zijn concreet, praktisch en  hebben als doel de kwaliteit van de werknemer of  vrijwilliger en de organisatie te versterken. Daarbij staan de medewerkers en de vraag vanuit de organisatie centraal. Samen kijken  we hoe we de verbinding kunnen vinden en zorgen voor een passende training, kenmerkend daarbij is de actieve inzet van deelnemer, deze krijgt de ruimte om mee te denken over de inhoud, er is voldoende tijd om vaardigheden te oefenen, met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. 

 

Daarnaast heb ik de afgelopen jaren verschillende trainingen ontwikkeld: 

Gericht op en ontworpen voor leerlingen:

studievaardigheden

versterken van gedrag

less examenstress

Ontworpen voor  docenten:

versterken van docent vaardigheden vanuit de 5 rollen en handelingsgericht werken 

gericht op klassenmanagement

passend onderwijs in de praktijk

Ter ondersteuning van het werk van het onderwijsondersteunend personeel

communiceren met leerlingen en ouders

herkennen van bijzonder gedrag en passend handelen.

Training voor Hfftig:

"Het Voortgezet onderwijs en (n)u."

 

Kenmerkend voor mijn trainingen zijn: de doelgerichtheid, de vele oefenmomenten de afwisseling in theorie en praktijk.