Tact2act  is mijn bedrijf, dienstverlening op het gebied van trainingen, coaching, levensloopcoaching, advies over gedrag-gedragsproblemen- opvoeding- werk-relaties en begeleiding van trajecten. 

 

Mijn ervaring heb ik op gedaan als coach en trainer in diverse situaties en binnen het onderwijs als directielid, intern begeleider, ambulant begeleider en groepsleerkracht en vanuit mijn eigen bedrijf.

Mijn basis is gevormd door mijn opleiding als kleuterleidster. Daar heb ik geleerd om te kijken naar de mens, objectief en met een open blik, de mens te volgen in de ontwikkeling en aan te sluiten bij de (ondersteunings)vraag. 

 

Mijn diensten kenmerken zich door het

centraal stellen van de mens: competentie, relatie en autonomie (L. Stevens) in samenhang met het doel.

 

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind.”
Bernard M. Baruch