Ik ben: 

  Christa Jansen-Dijk

 

Sinds 1985  ben ik werkzaam in het onderwijs.

Binnen het onderwijs, regulier en speciaal,  heb ik gewerkt als groepsleerkracht, intern begeleider,  

directielid (ook ad interim). 

Vanaf  2008 werk ik als expert gedrag,  trainer, leerling-  en docentencoach  binnen het PO, het VO en het MBO.

In eerste instantie vanuit de Ambelt als ambulant begeleider.

De laatste jaren ben ik gedetacheerd en sinds de zomer van 2016 in dienst van een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs binnen het samenwerkingsverband Apeldoorn en omstreken.

 

Kenmerkend voor mij zijn de volgende zaken: mijn doortastende manier van handelen, ik kan snel handelen, heb een goed inzicht in de oorzaken en mogelijke gevolgen van kenmerkend gedrag, kan dit ook objectief observeren en benoemen en ik behoud mijn gevoel voor humor en kan dat ook delen, vaak kunnen we lachen om kenmerkende zaken waardoor ze weer gerelativeerd worden.  Daarnaast houd ik het overzicht, het doel blijft in beeld en daarop wordt je ook bevraagd: " Wat heb je gedaan, hoe heb je dat gedaan, kortom jouw eigen WHY, WHAT en HOW. 

 

Daarnaast ben ik creatief, kernwoorden daar bij zijn; schilderen, fotografie, interieurontwerp,

koken en bakken, eigen wijze in denken en handelen.

Lezen, reizen, cultuur, natuur, architectuur, ontmoeten leren, ontdekken en vooral actief en betrokken zijn kernwoorden.

 

Vrijwilligerswerk: 

 In het kader van een opleiding heb ik een  taalcursus opgezet en gegeven aan allochtone vrouwen.

Onlangs nog een training gegeven aan coaches binnen Hfftig Apeldoorn

In 1979 heb ik, samen met mijn zus, binnen de Voetbalvereniging Klarenbeek het damesvoetbal opgericht en vormgegeven.